Regulamin

Regulamin dla klientów wypożyczających sprzęt do spływu kajakowego:

1. Firma Kajaki Dębki jest pełnoprawnym właścicielem całego sprzętu do spływu kajakowego.
2. Każdy uczestnik spływu wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za jego użytkowanie i jest zobowiązany do naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód bądź pokrycia kosztów ich naprawy.
3. Każdy uczestnik spływu bierze pełną odpowiedzialność za życie swoje i osób, które są pod jego opieką.
4. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do noszenia kamizelki asekuracyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
5. Zagubienie sprzętu wiąże się ze zwróceniem rynkowej wartości ceny takiego sprzętu.
6. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na wodzie, jak i wobec innych osób czy firm.
7. Nie ponosimy odpowiedzialności za wywrotki, zatopienie sprzętu i bagażu oraz za szkody z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
8. Zabronione są: skoki z kajaków do wody, uderzanie się kajakami, zaśmiecanie i niszczenie przyrody, przybijania kajakami do miejsc niebezpiecznych i do tego nieprzeznaczonych.
9. Każdy uczestnik spływu powinien ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, NNW. Cena najmu kajaku nie gwarantuje takiego ubezpieczenia.
10. Wszystkie spory związane z umową będą najpierw rozwiązywane drogą polubowną.

Pamiętaj: Wybierając się na nasz spływ kajakowy Akceptujesz powyższe Warunki.